Design
Hangar design
Design af hangarer hvori der indgår vedligehold af fly, motorværksteder og almindelige værkstedsfunktioner.

Design af aprons, taxiways, runways mv.
Design af forpladser, rulleveje, holding bays mv. Til dette brug anvendes bl.a. PathPlanner® som designværktøj. Herved opnås sammen med den grundlæggende viden en optimeret løsning, som samtidig tager højde for evt. accidents/incidents på områderne, især omkring standpladserne hvor trafikfrekvensen er høj.
Design af standpladser mv. omfatter bl.a. flyopstilling, flyventilation (PCA), 400 Hz forsyning, vand, afløb, mobile lounges, docking systemer, skiltning, videoovervågning og blastfences.

Design af køreveje
I forbindelse med design af køreveje anvendes PathPlanner® som logistik værktøj til dimensionering.
 
   1. 2.
3.
    
Klik på billederne for
at se dem i fuld
størrelse.
Lufthavnskonsulenterne, Airport Consultants

Tømmerup Stationsvej 10 / DK-2770 Kastrup / L-K@L-K.dk