Logistik
L-K har et indgående kendskab til logistiske problemstillinger og anvender værktøjer der modsvarer kravene. 
Den logsitiske erfaring anvendes i forbindelse med nedenstående hovedområder.

Airside logistik
Procedurer i forbindelse med flyoperationer på airside, herunder interval flow ved taxiways, aircraft stand taxilanes, push-back, power in / power out mv. samt udarbejdelse af standplads procedurer for fly og handling.

Standplads logistik
Logistiske modeller for alle funktioner på standpladsområdet, herunder catering, fuel, 400 Hz, PCA, vand, afløb, bevægelige broer, rengøring, docking systemer, belysning, data kommunikation, push back procedurer, bemaling, nose in / push back, power in / power out osv.

Bagage logistik
Overordnede logistiske modeller i forbindelse med bagageanlæg, herunder fastsættelse af forudsætninger for bagagemængder, lager for tidlig bagage, styringsvalg, X-ray principper mv.

Terminal logistik
Logistiske modeller for flows, herunder passagerflows til brug for dimensionering af lounger, pultområder, security funktioner mv.

Hangar logistik
Logistiske modeller for hangarfunktioner (vedligeholds-/painthangarer) indeholdende servicerings pits, tail in funktion, motorværksted, malerudstyr mv.
 
   1. 2.
3. 4.
5. 6.
    
Klik på billederne for
at se dem i fuld
størrelse.
Lufthavnskonsulenterne, Airport Consultants

Tømmerup Stationsvej 10 / DK-2770 Kastrup / L-K@L-K.dk