Københavns Lufthavne A/S, Kastrup (CPH)

Kompetencer
Referencer
Kontakt os
Links
Jobmuligheder hos L-K!
Tilbage til forsiden

 

Arlanda lufthavn 

Københavns Lufthavne 

Sturup Lufthavn 

Billund Lufthavn 
SAS 


Isvarsling system
I forbindelse med at Københavns Lufthavne A/S besluttede at undersøge markedet for et isvarsling system er der udarbejdet kravspecifikationer med efterfølgende EU udbudsmateriale, og firmaets medarbejdere har stået for byggeledelse med tilhørende tilsyn. 

Radiokæde forbindelse mellem Kastrup og Roskilde lufthavn (RKE)
I forbindelse med at Københavns Lufthavne A/S og Statens Luftfartsvæsen (Naviair) besluttede at etablere en radiokæde forbindelse mellem Kastrup og Roskilde, er der foretaget en analyse omkring Line of Sight (direkte transmissions linie). Radiokæde forbindelsen anvendes til at opretholde en tidssvarende sikkerhed og regularitet i afviklingen af den civile flytrafik i dansk luftrum samt som back-up system for flyvekontrol enheden i Kastrup og Roskilde. Derudover anvendes forbindelsen til EDB og telefon.

Ressourcebistand med CAD-baseret tegningsdokumentation
L-K har bistået ved dokumentation af forskelligt projekt- og driftsmateriale, herunder arealopmåling og -registrering, kortlægning af forskellige anlægstyper, klargøring af dokumentation til CPH standarder mv.

Analyser vedr. bagagehåndtering og parkeringsbalancer
L-K har udarbejdet prognoser for lager til tidlig bagage samt parkeringsbalancer.

Programoplæg vedrørende renovering af Finger C
L-K har som ressource medvirket ved udarbejdelse af programoplæg og idékatalog for ombygning og udvidelse af Finger C, herunder indsamling og behandling af krav og ønsker.

Udarbejdelse af paradigma for Drift & Vedligehold
L-K har udarbejdet paradigma til brug ved udarbejdelse af Drift- og Vedligeholdsmanualer ved alle projektarbejder i CPH.

Udarbejdelse af udbud til RVR
L-K har udarbejdet udbud vedr. udskiftning af RVR samt autometar implemetering i Roskilde lufthavn.

 

 
   1. 2.
3.
    
Klik på billederne for
at se dem i fuld
størrelse.
Lufthavnskonsulenterne, Airport Consultants

Tømmerup Stationsvej 10 / DK-2770 Kastrup /